De største oljefeltene i Nordsjøen

Trollfeltet og Statfjordfeltet

Helt siden det norske oljeeventyret startet i gang, har Trollfeltet vært i sentrum for velferdsstaten. Dette fordi Trollfeltet ble oppdaget allerede på 70-tallet, og regnes fortsatt som ett av verdens største gassfelt. Her finnes det også en stor forekomst av olje, men snakker vi kun gass er Trollfeltet altså større enn både Statfjord og Ekofisk. Trollfeltet har såpass mye naturgass i seg, at Norge vil kunne leve veldig godt av inntektene fra denne i mange, mange år fremover. Utvinningen har foregått siden midten av 90-tallet, men fortsatt har vi ikke hentet opp mer enn tretti prosent av det som finnes tilgjengelig der nede. Trollfeltet er en av de viktigste feltene i Nordsjøen, og kommer til å gi Norge mange milliarder kroner i inntekter. Snakker vi rene oljefelt, er det Statfjord som er det desidert største i Nordsjøen. Statfjordfeltet har også vært i drift siden 70-tallet, og har gitt Norge over en trillion norske kroner i inntekter. Nå har vi pumpet såpass mye olje opp fra Statfjord at man regner med at oljefeltet vil bli tørt i løpet av de neste fire-fem årene, men vi kommer fortsatt til å kunne hente ut naturgass herfra i en god del år til. Statfjordfeltet satte i gang selve oljeeventyret, sammen med Trollfeltet som ga Norge nærmest uendelig tilgang på naturgass.

største oljefeltene i Nordsjøen

Johan Sverdrup-feltet

Vi leser stadig om nye funn i Nordsjøen, og det virker som at Norge har nærmest utømmelige naturressurser om vi ser kun på olje og gass. Så fort man begynner å bore etter nye oljefelt, tar det ikke lang tid før vi gjør store gjennomslag. Dette gjelder spesielt Johan Sverdrup-feltet som ble oppdaget i 2010. Prøveboringene viste et rimelig stort reservoar av olje og gass, men allerede året etter ble anslagene nesten doblet – det viste seg at Johan Sverdrup var ett av de største norske oljefunnene noensinne. Man har fortsatt ikke begynt å hente opp olje fra Sverdrup-feltet, derfor kan man ikke si med høy sannsynlighet hvor mye olje som befinner seg rundt denne delen av den norske sokkelen på Nordsjøen, men hver gang man gjør nye prøveboringer blir anslagene stadig større. Etter de siste prøveboringene i 2011, oppjusterte man forekomstene av olje og gass til totalt over tre milliarder fat. Dette er en gigantisk sum som vil øke Norges totale oljeproduksjon betraktelig, så fort man begynner å borre. Produksjonen av Johan Sverdrup-feltet sies å skulle settes i gang rundt 2017, men med dagens volatile situasjon på oljemarkedet er det vanskelig å forutsi nøyaktig når regjeringen vil legge inn investeringer i dette ferske oljefeltet. Det finnes en rekke andre oljefelt i området, noe som tilsier at Sverdrup ikke blir det siste store funnet i denne delen av Nordsjøen. Like ved finner man for eksempel både Sleipner og Heimdal-feltene, som heldigvis tilhører den norske sokkelen. Noen få mil vestover finner man nemlig den britiske sokkelen og Shetlandsøyene.

Andre norske oljefelt

Nordsjøen er full av oljefelt, og de fleste av de store ligger heldigvis på norsk sokkel. Flere av disse har gjort den norske oljedrømmen levende, og latt oss bygge velferdsstaten. Ekofiskfeltet var blant de første til å starte produksjonen – allerede på begynnelsen av 70-tallet begynte pengene fra Ekofisk å rulle inn på kontoen til den norske staten. Etter hvert som vi fikk bedre råd, kunne regjeringen starte utforskningen av en rekke andre oljefelt, og deretter dele ut lisenser til diverse aktører i oljebransjen. Det var slik Bragefeltet, Gullfaksfeltet, Osebergfeltet og Snorrefeltet kom på plass. Det sistnevnte feltet startet produksjonen på 90-tallet, noe senere enn både Oseberg og Gullfaks. Deretter kom også Nornefeltet på plass og ble raskt ett av de viktigste gassfeltene her i landet. Til sammen har alle disse feltene samlet sammen hundrevis av milliarder av kroner til den norske statskassa. Store deler av Oljefondet er nettopp herfra. Det er nemlig slik at de første inntektene fra Trollfeltet og Statfjordfeltet måtte gå til investeringer og utbygginger av viktig infrastruktur. Etter hver som dette var på plass kunne man derimot nyte av rene inntekter, inntekter som raskt gikk til å forbedre livsstandarden her i landet.