Internasjonal oljebransje

Mens den norske oljebransjen går inn i en tøff periode, og flere og flere oljearbeidere står uten jobb, stiller det internasjonale oljemarkedet fortsatt sterkt, og det er nok av av jobber andre steder i verden, hvor kostnadene for oljeboring også er lavere. Blant de største internasjonale selskapene finner vi blant annet Shell og Seadrill, hvor sistnevnte har over 7000 ansatte i 15 ulike land, og eier North Atlantic Drilling.