Jobbe i oljebransjen

Oljearbeider – på båt eller rigg, hva er forskjellen?

jobbe i oljebransjenDet går stadige debatter mellom oljearbeiderne på rigg og på båt, angående hvem som har det «best» og «verst» av disse. Det snakkes mye om hvem som har de beste arbeidstidene, beste lønna, beste omgivelsene og beste sikkerheten. Her kommer en rekke misforståelser og myter inn i bildet – for alle tror det beste om motstanderen og det verste om sin egen jobb. Da har vi ikke nevnt vanlige mennesker engang, de som ikke jobber offshore i det hele tatt og kun tar sin kunnskap fra enkelte artikler i medier. Mange tror at oljearbeidere har en avslappet, rolig jobb som ikke krever stort mer enn oppmøte. Mange tror at oljearbeiderne får ut millioner av kroner i lønn, og har ferie store deler av året. At de får spesialbehandling, og fortsatt syter. Dette kunne ikke vært lenger fra sannheten, noe enhver offshore ansatt vil bekrefte. Her snakker vi en meget krevende, hard jobb med endeløse arbeidsdager og stor fare for skader. Det er nemlig ikke bare bare å jobbe i oljebransjen offshore, uansett om du jobber på rigg eller båt. Begge steder ser man flere dødsfall i året, og enda flere som lider av sykdommer, brukne bein og støle muskler. Man får heller ikke glemme psykiske lidelser – når du ikke ser familien din flere uker om gangen og går glipp av bursdager, høytider og andre viktige begivenheter, føler man seg ikke helt som en del av sitt eget liv. Mange oljearbeidere er derfor evige ungkarer – ikke fordi de vil det, men fordi ingen vil danne familie med en person som er fraværende store deler av tiden.

Arbeid på rigg

Her i Norge har vi en ganske særegen ordning med tanke på arbeidstidene om bord på riggene. Dette kalles for en 2-4 ordning, der man jobber i 2 uker og har 4 uker fri. Det har vært mye snakk om denne ordningen i avisene, nettopp fordi det er den beste ordningen blant alle oljeland. Det er dog viktig å huske på at oljearbeiderne ikke får betalt for de 4 ukene de tilbringer på land, altså er det kun de 2 ukene de faktisk tilbringer på riggen som er betalt. Derfor kan lønningene virke så ekstremt store – antallet arbeidstimer er dog mer eller mindre den samme som i andre vanlige stillinger, og etter skatt blir det ikke særlig mye å skryte av. Arbeidsdagene er dessuten lange, og ofte blir man nødt til å jobbe om natten. Fordelen er at oljeriggene er utstyrt med moderne teknologi, deriblant internett, musikkstudioer, flotte lugarer, utsiktstårn osv.

Arbeid på båt

Den største forskjellen mellom arbeiderne på rigg og båt når det snakk om oljebransjen, er arbeidstidene og omgivelsene. Båtene er jo langt mindre en riggene, derfor er man aldri omringet av samme «luksus». Her finner du verken store lugarer eller store rom fylt med underholdning. Samtidig jobber de fleste oljearbeidere på båt i såkalte 4-4 sykluser, altså tilbringer man fire uker om bord, og fire uker på land. Arbeidsdagene er derimot noe kortere, altså blir den totale, årlige arbeidstiden mer eller mindre den samme som på riggene.