Naturgass

Det norske gasseventyret?

De aller fleste her i landet vet veldig godt at olje er vårt hovedprodukt. At oljen er vårt viktigste ledd i den økonomiske utviklingen. At vi ikke hadde vært der vi er uten oljen. Det er helt sant, men man får faktisk ikke glemme naturgass heller. For naturgassen vår er også en viktig inntektskilde, og Norge er tross alt verdens 7. største eksportør av gass. Så hva er naturgass? Det er faktisk rimelig enkelt å forklare – naturgass er olje i gassform. Folk flest er vant til å se olje som det svarte gørret man pumper opp, men petroleum kan dannes i gassform også, og det er dette vi kaller for naturgass. Det er flere fordeler med naturgass, og flere gode grunner til å fokusere mer på denne naturlige kraften enn vanlig olje. Først og fremst er naturgass enklere å utvinne, siden gassen presser seg frem selv så fort man har lagd et stort nok rør, til motsetning fra olje som må pumpes opp fra bakken. Den andre store fordelen med naturgass er at den ikke utgjør en like stor fare for omgivelsene som olje. Når man brenner naturgass, utløses det kun CO2, mens forbrenning av olje (diesel eller bensin) slipper ut farlige stoffer. CO2 er jo en drivhusgass, det også, men langt ifra like farlig som NOx eller SO2, som forårsaker blant annet sur nedbør.

Naturgass

Naturgass som drivstoff

Nå kjører de aller fleste biler på bensin eller diesel, men metan i gassform har blitt utrolig ettertraktet de siste årene. Brasil, for eksempel, har valgt å gå helt over til gass – nå gror de sukkerrør overalt der de kan, og bryter disse ned til metanol, som deretter fylles på i bilene og omgjøres til metangass av spesielle motorer. Her hjemme i Skandinavia er det gassbusser og gassbåter som gjelder – vi trenger heller ikke gro noe som helst eller bryte ned planter til gass, siden vi har nærmest utømmelige reserver med naturgass. Snakker vi fellestransport, er gass noe av det beste som finnes – inntil vi oppfinner sterke nok elektriske motorer, selvfølgelig. Allerede er det en rekke hybridbiler som går på gass og strøm, og med tiden vil det bare bli flere av disse. De fleste busser i Bergen går dessuten på gass, ikke ulikt mange busser i Osloområdet. Svenskene er dog best i Skandinavia når det kommer til fellestransport som bruker gass – i Malmø helt sør i landet går all fellestransport på naturgass.

Naturgass i hjemmet

Det er ytterst få hus her i Norge som går på gass, men i Øst-Europa er dette veldig vanlig. Fordelen er at naturgass ikke er skadelig for omgivelsene, altså kan man brenne den innendørs uten å være redd. Naturgass kan enkelt brukes både til oppvarming av huset, samt til matlaging. Det hadde faktisk vært utrolig smart av norske myndigheter å sette i gang en gassifisering av landet – da kunne vi dekket store deler av vårt eget strømforbruk helt på egen hånd. Gassovner og gassbiler hadde gjort oss mindre avhengig av elektrisitet som vi kjøper fra andre land. Naturgass i hjemmet hadde samtidig minsket utgiftene våre – Norge eksporterer veldig mye gass, men kan ikke konkurrere prismessig med andre store eksportører som Russland, Canada og Saudi-Arabia. Dermed hadde det vært lønnsomt å bruke vår egen gass her i landet.