Petroleumstilsynet

God forvaltning

Petroleumstilsynet er et forvaltningsorgan som har som formål å følge med på de ulike aktørene i Norges viktigste bransje – oljebransjen. Ved å hole et våkent øye med de ulike selskapene som arbeider i Nordsjøen, sørger Petroleumstilsynet for at aktørene holder et høyt nivå med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Det statlige tilsynet skilte seg fra Oljedirektoratet i 2004, og har siden dess operert fra sitt hovedkontor i Stavanger med nesten to hundre ansatte. Tilsynet sørger også for at alt samarbeid på norsk sokkel foregår på best mulig måte, samtidig som alle ansatte i oljebransjen føler seg som en del av noe større enn dem selv. Petroleumstilsynet er underordnet Arbeids- og sosialdepartementet, og får dermed føringer fra disse over hvordan de skal utføre sine oppgaver. Årlige rapporter og et bredt regelverk som følges til punkt og prikke har sørget for at oljeindustrien i Norge ikke har sklidd ut med årene, slik man har sett i mange andre land. Her i Norge er ansatte i fokus, og alle kjenner veldig godt til sine rettigheter. Alt dette takket være Petroleumstilsynet.

Bredt spekter av aktiviteter

Ser man over alt Petroleumstilsynet holder på med, er det vanskelig å forstå hvordan de får tid til alt. Her snakker vi risikoforståelse, brønnsikkerhet, vedlikeholdstyring, sikkerhet rundt konstruksjonene, HMS-styring, opprettholdelse av godt arbeidsmiljø, levetidsforlengelse og mye, mye mer. Med ansvar for Nordområdene og den norske sokkelen generelt, er det en viktig jobb dette forvaltningsorganet utfører. De jobber spesielt med risikoutsatte grupper, siden arbeidsbetingede sykdommer er rimelig vanlig i oljebransjen. Petroleumstilsynet sørger for at de mest utsatte yrkesgruppene får den oppfølgingen de trenger. Med et så stort ansvar, er det bare å klappe for tilsynet og deres vanskelige oppgaver. De har klart seg utmerket siden oppstarten i 2004, og oljearbeiderne vet nøyaktig hvem de kan gå til så fort de opplever problemer med sin egen sikkerhet eller arbeidsmiljø. Ved hjelp av Petroleumstilsynet sørger staten for at de sosiale godene nordmenn drar nytte av også gjelder de som jobber offshore, noe andre land har komplett oversett. Norske oljearbeidere er priviligerte, derfor velger ytterst få å søke jobb i utlandet. Selv nå som det er krisetilstander i bransjen, velger de fleste å bli igjen i Norge.