Riggmarkedet i 2016

Harde tider i møte

Vi er inne i en vanskelig tid med tanke på oljebransjen. Oljeprisen har stupt, og det er rett og slett ikke økonomisk lukrativt å fortsette boringen som før. Dermed er det et vanskelig år som venter riggmarkedet i 2016. Først og fremst vil en rekke rigger måtte stå på verftene uten arbeid. Dette vil trekke omsetningen til eierselskapene nedover, og konkurransen om de ulike kontraktene blir beinhard. Til slutt vil enkelte selskap backe ut og sende riggene til skraping, samtidig som en rekke ansatte vil stå i fare for å miste jobben. Ikke stå i fare, engang – de vil miste jobben, garantert. Hver rigg skaper cirka to hundre arbeidsplasser, og da regner man ikke med støttefunksjonene på land. Når over et dusin rigger står uten kontrakt blir dette til flere tusen arbeidsplasser. Markedet er altså beinhardt, og konkurransen skyhøy. Flåteutnyttelsen synker, og neste år står flere rigger til EU-kontroll, såkalt SPS. Siden en god del av riggene begynner å dra på årene, er det helt sikkert flere som blir skrapet – SPS koster nemlig en god del å gå igjennom, med tanke på vedlikeholdet og oppgraderingene som må til. En rekke analyser tilsier at oljeprisen vil forbli på sitt nåværende lave nivå i minst to år til, altså blir det ikke noen forbedring å se på riggmarkedet før i 2018-2019. Allerede nå står syv rigger uten arbeid på norske verft – i månedene som kommer vil trolig minst ti rigger til parkeres på verftene. Problemet er at eierselskapene ikke vil betale for klassing (SPS) uten å være sikre på at flere kontrakter blir tilgjengelige i 2016.

Riggmarkedet i 2016

Volatilt marked

Oljeprisen har vist sin volatilitet de siste to årene, og sprengt et allerede skjørt marked. Norge, Russland og andre nasjoner med olje og gass som hovedeksport, har lidd ufattelig på grunn av den hoppende oljeprisen. Nå er den nede på sitt laveste siden begynnelsen av 2000-tallet, og med mindre harde steg blir implementert kommer vi neppe se noen forandring i løpet av det kommende året. Samtidig må man huske på at markedet ikke står stille, og kontrakter fra noen år tilbake må fortsatt oppfylles. Dette gjelder for eksempel de to riggene som er under utbygging – Askepott og Askeladden. Når disse står klare vil eierselskapet selvsagt ha de ut i jobb, men med et beskjedent antall kontrakter å kjempe for er det høy sannsynlighet for at de nye riggene vil måtte stå på verftet i påvente av bedre tider. Dessuten går elleve rigger av kontrakt i løpet av 2016, og vil være på jakt etter nye jobber. Samtidig må syv rigger gå igjennom SPS-kontrollen, som vil ytterligere tære på driftskostnadene. Det blir et spennende, men veldig hardt år for riggmarkedet. Med mindre oljeprisen plutselig begynner å stige mot gamle høyder, vil enda flere oljearbeidere stå uten jobb – spesielt riggarbeidere. Nå er det fortsatt nok av jobber andre steder i verden, der kostnaden for oljeboring er lavere, men de fleste norske oljearbeidere vil jo jobbe her hjemme i Nordsjøen. Dette blir et problem det kommende året, og hvordan riggene skal komme ut av det er vanskelig å si.