Statoil

Statoil – Norges stolthet

statoilStatoil ASA er Norges desidert største selskap, langt foran konkurrentene. Det er Statoil som tar hånd om oljen og gassen vår, og det er Statoil som har spyttet inn størstedelen av pengene i Oljefondet. Det er Statoil som satte fart på det norske oljeeventyret, og det er Statoil som var drivende i kampen om norsk dominanse av Nordsjøen. Selskapet har eksistert siden 1972, og har per dags dato rundt 20 000 ansatte. Tidligere hadde vi to statseide selskaper her i landet som stod for produksjonen og forvaltningen av olje og gass – Statoil og Norsk Hydro. Disse to ble slått sammen i 2007, noe som gjorde selskapet til ett av verdens femti største, uansett bransje. Det har ikke alltid gått like bra for Statoil – det var utrolig vanskelig å være et statseid oljeselskap i et helt ferskt oljeland. Mange dumme feil ble begått, for eksempel den såkalte Mongstad-skandalen som Kåre Willoch blåste ut av proporsjoner. Det måtte dog slike feil til før selskapet endelig klarte å stå støtt på egne ben. Man lærer mye bedre av egne feil enn av andres feil, slik er det bare. Årene som fulgte så man Statoil bre seg ut i alle mulige retninger, og med et seriøst, profesjonelt styre var det ikke måte på hvor raskt utviklingen gikk.

Statoil og Nordsjøen

Norges største selskaphar stått bak en rekke prosjekter i Nordsjøen, inkludert det verdenskjente Sleipnerfeltet og det mye omtalte Snøhvitfeltet. Det sistnevnte krevde såpass store investeringer offisielt, at mange begynte å lure på om det kunne være korrupsjon involvert – kostnadsoverskridelsene var gigantiske. Mange forbandt dette med at statlige selskap alltid er mindre produktive enn privateide. For å gjøre Statoil mer effektivt valgte regjeringen derfor å delprivatisere selskapet rett etter millenniumsskiftet. Norge ble fortsatt igjen med den største eierandelen (70%), men med flere private hender med i spillet så man raskt tallene stige for Statoil. Nå om dagen er Statoil til stede i over tretti land, selv on Nordsjøen fortsatt er det viktigste knutepunktet for norsk olje. Med solide investeringer i olje og gass fra andre land forsikrer dog Statoil seg mot synkende priser – det er langt billigere å pumpe olje og gass i Iran eller Emiratene, enn fra Nordsjøen.

Fortsatt store funn i Nordsjøen

Statoil pumper ikke bare opp olje – de leter stadig vekk etter nye områder med gass- eller oljefunn. Med jevne mellomrom får vi høre om spennende, nye funn som Statoil har gjort. Spesielt er det Visundfeltet som er spesielt interessant for øyeblikket, med nye funn som dukker opp hyppig. Visundfeltet er en av Statoils kjære barn, siden det statseide oljeselskapet sitter på en eierandel av nesten 60%. Det er usikkert hva fremtiden vil bringe, med tanke på oljeprisen – derimot er det meget sannsynlig at Statoil vil fortsette å vokse, så fort disse turbulente tidene er over. Et par finjusteringer er alt som skal til. Dermed skal du ikke la deg skremme av de overdrevne artiklene man stadig ser i diverse norske aviser. Menneskeheten trenger fortsatt olje, ergo vil menneskeheten trenge Statoil.